MOTOMA, s.r.o.

BALISTIKA
BEAT P. KNEUBUEHL

Knih popisujících dlouhé i krátké palné zbraně byla napsána celá řada. Totéž platí o dílech, postihujících značnou různorodost střeliva ručních palných zbraní. Knihy věnované problematice dějů ve zbrani, pohybu, kostrukci a účinku střel jsou však podstatně vzácnější. Stesky na nedostatek literatury tohoto druhu jsem často překvapivě četl i v dopisech čtenářů, které jsem obdržel jako ohlasy na mé články o balistice, publikované bve švýcarském odborném tisku během více než deseti let. Stále častěji jsem se stkával s přáním, abych tyto články shrnul v jediné knize, která by tak doplnila zjevnou mezeru v literatuře zasvěcené problematice zbraní a střeliva.

Touto knihou vycházím přáním čtenářům vstříc. Náměty někdejších odborných článků byly přepracovány a tématicky sjednoceny. Fyzikální a technické základy, které jsem v jednotlivých článcích připomínal vždy, kdy to bylo nutné, shrnují první dvě kapitoli. Následující kapitoli se věnují balistice, pravděpodobnosti zásahu a účinku střel, čili tématům, kterým jsem se v průběhu let zabýval.

Mnozí čtenáři mě ve svých dopisech upozornili na různé historické nebo technické zvláštnosti, čímž mi dali podnět k novým způsobům hodnocení faktů nebo zcela novým zjištěním. Takové příspěvky čtenářů stále velmi rád dostávám.

Zvláštní dík patří Petru E. Grimmovi, šéfredaktorovi a nadšenci, který vždy podporoval odborné balistické hodnocení otázek, týkajících se zbraní a střeliva.

Rukopis této knihy by nevznikl bez výměny názorů, konstruktivní kritiky a svědomitého přečtení textu. V tomto ohledu jsem se mohl spolehnout na intenzivní pomoc Ueli Geiera z Curychu a Heinze Mattera z Uetendorfu.

Zcela mimořádné poděkování za poskytnutou podporu patří mému příteli Prof. Dr. Karlu Sellierovi z Bonnu.