Náboje do ruční palných zbraní
autorů Václav Malimánek a Jindřich Hýkel

Náboje pro ruční palné zbraně jsou předmětem zájmu vojáků, policistů, příslušníků strážných služeb, lovců, sportovních střelců, občanů, nosících zbraň pro svou obranu, sběratelů nábojů a příznivců vojenské historie.

Každá z těchto skupin má na střelivo jiný úhel pohledu. Informace o jednotlivých nábojích se proto snažíme podat jako určitý kompromisrůzných hledisek.

Přesto, že historie jednotných nábojů do ručních palných zbraní je obdobím poměrně krátkým, je v součastnosné době již téměř nezjistitelné, kolik ráží nábojů se za tuto nepříliš dlouhou éru vyrábělo. Podat spolehlivé informace o všech rážích vyrobených za uplynulých přibližně 140 let je dnes miřádně obtížné, ne-li vyloučené.

Zaměřili se proto na náboje se středovým zápalem, které jsou mezinárodně normalizované a na některé náboje zastaralé, které byly ve své době významné nebo jsou jinak zajímavé.


V posledních letech se střelectví v celém světě těší vzrůstající popularitě. Zájemci o střelbu mají k dispozici nejen technické prostředky - zbraně a střelivo, ale také dostatek odborné literatury, která jim umožňuje spolehlivou orientaci v oboru s velmi širokým záběrem (sportovní a lovecká střelba, sebeobrana, přebíjení nábojů, sběratelství atd.). I v našem státě se rozšiřují řady občanů, kteří se blíže zajímají o střelbu z ručních palných zbraní a o všechno, co s tím souvisí. Na trhu se objevilo dříve nebývalé množství zbraní a střeliva tuzemských i zahraničních výrobců. Potřebné odborné literatury o zbraních je u nás relativně dostatek. Podstatně horší je to však s knihami o střelivu. Naprosto chybí základní encyklopedická publikace seznamující zájemce s bohatstvím sortimentu ráží nábojů do ručních palných zbraní.

Kniha autorů J. Hýkla a V. Malimánka "NÁBOJE DO RUČNÍCH PALNÝCH ZBRANÍ" tuto mezeru v naši odborné literatuře zaplňuje. Je napsána tak, aby poskytla informace co nejširšímu okruhu zájemců. Vlastní přehled jednotlivých ráží umožňuje snadnoU orientaci a vyhledávání. Náboje jsou rozděleny podle způsobu označení ráže na metrické, palcové a brokovnicové.

Metrické a palcové ráže se dělí do podskupin podle určení - pro krátké a dlouhé zbraně. Samostatná kapitola je věnována balistickým tabulkám nábojů některých výrobců, kteří zásobují český trh. Rozsáhlá část knihy seznamuje s identifikací kódů výrobců, nacházejících se na dnových razidlech. Seznam použité literatury umožňuje volbu pro hlubší studium. Publikace obsahuje informace přibližně o 900 ráží nábojů do ručních palných zbraní.Ukázka z knihy